Good Morning - Kalimera (pron. cally-mare-ah)

Good afternoon/evening - Kalispera (pron. cally-spare-ah)

Good night - Kalinihta

Please - Parakalo

Thank you - Efharisto

-----------------------

Excuse me where is. . .?  - Sighnomi, pu ine. . . ?

Cheers (when wishing to all in your table)    -    Stin yghia mas (Ghia mas)

Cheers  (when wishing to someone not in your table)  - Stin yghia sas (Ghia sas)

Hello!   -   Ghia su! (pron. yassoo)

I am sorry  Idon't understand. . .  -  Sighnomi, dhen katalaveno. . .

How much is this? - Poso kani afto parakalo? 

Where is the bathroom? - Pou eine ee toualeta?

Do you speak English? -Milate Aglika?

I don't speak Greek. -Den milao Ellinika. 

_____________

How are you? - Ti kanete? (singular) Ti kanis? (plural or formal)

Very well, and you? - Poli kala, esi?