no thank you very much      =     hapana asante sana

Hello, how are you             =    Jambo, habari ?

good night                            =    Lala salama

cold beer                              =    Pombe baridi       

Welcome                              =   Karibu

Thankyou                              =  Asante

May I take your Picture       =  Naomba Kupiga picha

Slowly                                   = Pole pole (pronounced polee polee) 

The loo                                 = Choo

Drive Slowly                         = Endesha pole pole

How Much                           = Ngapi

Whats your name             = Unaitwa nani?

My name is                       = Jina langu ni 

Please                                = Tafadhali

Yes                                      = Ndiyo

no                                      = Hapana

Wapi                                  = Where is ?

1              = Moja 

2             = Mbili

3             =Tatu

4             = Nne

5            = Tano

 6            = Sita

7            =  Saba

8            = Nane

9            = Tisa

 10        = Kumi

Teens are Kumi na the 20s are Ishrini  na and so it goes

11            = Kumi na moja 

20            = ishirini

21            =  ishirini na moja

30            = thelathini

40            = arubaini

50            = hamsini

60            = sitini

70            = Sabini

80            = themanini

90           = tisaini

100          = mia moja

200        = mia mbili

300        = mia tatu

and so on with the hundreds.

1000      = elfu moja

See you later    = tutaonana baadaye

Excuse me     = samahani

expensive     = ghali

hot     = moto

coffee    = kahawa

tea     = chai